Autonomna komuna

Stalni postav

Italija (Romagna ili Marche), 14. – 15. st.

Vrč (MGS 4035) - arhajska majolika
26/02/2021
Najstariji primjerci nalaza majoličkog posuđa, pronađenih prilikom arheoloških istraživanja jugoistočnog dijela Palače (1968. – 1974.), pripadaju vrčevima iz skupine arhajske majolike (maiolica arcaica), nositelja stilskih značajki gotičkog dekorativnoga izričaja. Ova skupina srednjovjekovnog keramičkoga posuđa proizvodila se na području sjeverne i srednje Italije od sredine 13. do početka 15. stoljeća. Dobro sačuvan majolički vrč trolisnog otvora i trakaste ručke ukrašen je apliciranim reljefnim prikazom ljudskog lica, obrubljen mrežom stiliziranih vegetabilnih motiva slikanih kistom u plavkastozelenoj boji. Arhajski vrč pripadao je luksuznom inventaru Splitske nadbiskupije koja je u ranom srednjem vijeku zauzimala prostor jugoistočne ugaone kule i susjedni sklop istočnih antičkih prostorija. Vrč je pronađen u sloju s urušenom srednjovjekovnom freskom s motivom zavjesa od hermelinskog krzna (druga polovica 13. – druga pol. 14. st.). Nadbiskupski sklop s luksuzno opremljenim interijerom u gotičkom stilu stradao je u požaru 1506. godine.
Saznaj više
MGS Zbirke

Zbirka oružja jedna je od najvrjednijih zbirki Muzeja grada Splita. Vrijednost Zbirke nije u njenoj brojnosti, nego u izuzetno rijetkim i lijepim primjercima, od kojih su neki rijetki i u europskim razmjerima. Oružje iz Zbirke koje datira od 14. do 20. stoljeća može se podijeliti na napadačko i obrambeno oružje. U napadačko oružje ubrajamo vatreno oružje (puške, topovi, pištolji, pribor vatrenog oružja) i hladno oružje (mačevi, bodeži, noževi, oružje na motki, oružje na kraćem dršku). Obrambeno oružje može se vezati uz oklope i štitove. Primjerci oružja iz muzejske zbirke nabavljani su uglavnom otkupom ili darovnicama. Najvećim dijelom potječu iz zbirke Capogrosso-Cavagnin (Gradske biblioteke), te Antuna Lukanovića (Arheološki muzej u Splitu). Godine 1945. neke umjetnine Muzeju ustupaju Arheološki muzej, Galerija umjetnina, Pomorski muzej i Etnografski muzej. Zbirka prezentira oružje koje se koristilo u obrani grada za vrijeme osmanlijskih napada, oružje iz 16. i 17. st. te vatreno oružje, od prvih tipova - puške kukače iz 15. st. pa do onih iz Drugoga svjetskog rata. Potrebno je istaknuti puške na fitilj koje je koristio pjesnik Jerolim Kavanjin, puške na kolo, te razne tipove pušaka i pištolja na kremen i pribor vatrenog oružja. Hladno oružje predstavljeno je raznim tipovima oružja na motki i kraćem dršku. U stalnom postavu od oružja na motki izložene su helebarde, partizane, spontoni, koplja, korzeke, glefe, buttafuori, bradve i drugi tipovi, a od oružja na kraćem dršku vrijedna je zbirka bodeža, sablji i mačeva, među kojima je posebno vrijedan mač schiavona. Zaštitno oružje zastupljeno je raznim tipovima štitova, oklopa, pancirnih košulja i šljemova. Posebnu vrijednost predstavljaju dva štita tipa tarča i jedan paradni štit. Oružje ide u red najznačajnijih svjedoka povijesti, ono svjedoči i o mnogočemu u kulturi jednoga naroda. Umjetnost, tehnologija i ekonomija pod stalnim su utjecajem ovih u biti opasnih predmeta. Ono što plaši je mogućnost zloupotrebe, ali to je više vezano uz političku odgovornost i moral, za savjest onoga koji odlučuje treba li ga i kako ga koristiti, nego za oružje samo po sebi.

Iziđi iz grada – sve samo turska strahota,
krvav plijen, pokolji, plamen, jadikovka, bijeg!
Težak trčeći blijeda lica i bez krvi
nabraja imena zarobljenika, priča o borbama
a s osmatračnice stražar daje znakove o iznenadnom prepadu
i viče: “Hajde, bježi, požuri što brže u bijeg!”
Svatko se vičući sprema na oružje, odjekuje oružje,
oružje nosi mladić, po oružje trči stranac.

Franjo Božičević – Natalis

Voditelj zbirke: dr. sc. Marijan Čipčić, kustos
pogledaj cijelu zbirku
Gotski mač
28/02/2021
Saznaj više
Knjižnica
1925.MGS
U sklopu Gradske biblioteke u palači Bernardi 1925. godine osposobljen je prostor za Muzejsko-historijsko odjeljenje. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata postupno je došlo do njegovog izdvajanja iz cjeline i preseljenja u gotičko-renesansnu Veliku Papalićevu palaču. Tada službeno priznat, Muzej grada Splita ima i svoju priručnu knjižnicu. Njezinu jezgru činile su knjige i časopisi koje su po muzejskim kriterijima trebale ući u fundus novonastalog muzeja.

Knjižnica Muzeja grada Splita je poluotvorenog tipa – osim za internu upotrebu, knjižni fond je dostupan po određenim uvjetima i vanjskim korisnicima. Evidentirano je više od 11 000 kataloških jedinica knjižnične građe. Knjižnica prima 42 naslova periodike vezane za sve aspekte gradske i opće povijesti (povijesti umjetnosti, sociologije, zdravstva…).

Od novina knjižnica posjeduje većinu godišta Novog doba, Pučkog lista i Jadranske straže. Ujedno prikuplja i primjerke Slobodne Dalmacije od samih početaka.

Građa knjižnice Muzeja grada Splita nabavlja se donacijama i kupnjom, a najviše razmjenom sa srodnim ustanovama.