Opće informacije

Muzej grada Splita
Papalićeva 1
21 000 Split
Tel. 021 360 171, 021 360 172
e-mail: muzej.grada.splita@mgst.net

DJELATNICI MUZEJA GRADA SPLITA


URED RAVNATELJA/ICE

Vesna Bulić Baketić, dipl.hist.art

ravnateljica

vesna.bulic.baketic@mgst.net

021/669 341


Elvira Šarić Kostić
muzejska savjetnica
elvira@mgst.net
021/669-355


Nela Žižić
muzejska savjetnica
nela.zizic@mgst.net
021/669-344


mr. sc. Tea Blagaić Januška
viša kustosica
tea@mgst.net
021/669-353


Vedrana Supan
viša kustosica
vedrana.supan@mgst.net
021/669-349


Darka Perko Kerum
viša kustosica
darka@mgst.net
021/669-352


Mirko Gelemanović
viši restaurator
mirko@mgst.net
021/669-358


Josip Miljak
viši restaurator
josip@mgst.net
021/669-356


Dina Vuletin Borčić
viša restauratorica
dina@mgst.net
021/669-354


Marija Marković
viša restauratorica
marija@mgst.net
021/669-350


Helena Tresić-Pavičić
restauratorica
helena.tresic-pavicic@mgst.net
021/669-359


Marija Plazibat
viša kustosica pedagoginja
edukacija@mgst.net
021/669-357


Petra Dajak Belas
kustosica
petra.dajak.belas@mgst.net


Mia Kragujević
kustosica
mia.kragujevic@mgst.net


Daniela Jeličić, mag. oec.
voditeljica marketinga
daniela.jelicic@mgst.net
021/669-346


Pedro Saldanha de Megalhaes
viši muzejski tehničar
pedrosm@mgst.net
021/669-360


mr. sc. Dijana Korljan
voditeljica općih, pravnih i međunarodnih poslova
dijana.korljan@mgst.net
021/669-351


Ljubica Vidić
tajnica-voditeljica računovodstva
ljubica.vidic@mgst.net
021/444-781


mr. sc. Ivana Krnić
voditelj računovodstva
ivana.krnic@mgst.net
021/669-342


Nađa Marković
blagajnik – administrator
nadjamar@mgst.net
021/444-780


Maja Vrančić
administrativni referent
maja.vrancic@mgst.net
021/669-375


Hana Čipčić
recepcionarka
hana.cipcic@mgst.net
021/360-171


Aida Maglica
recepcionarka
aida.mgalica@mgst.net
021/360-171


Ana Vilović
recepcionarka
ana.vilovic@mgst.net
021/360-171


Anita Šaračević
recepcionarka
anita.saracevic@mgst.net
021/360-171


Benjamin Ćeman
recepcioner
benjamin.ceman@mgst.net
021/360-171


Bruna Begović
recepcionarka
bruna.begovic@mgst.net
021/360-171


Marija Knezović
pomoćna knjižničarka
marija.knezovic@mgst.netTonči Vatavuk
domar
tonci.vatavuk@mgst.net


Igor Čotić
domar
igor.cotic@mgst.net


Vesna Bobanac
spremačica – dostavljačica


Anka Milić
spremačica