Opće informacije

Muzej grada Splita
Papalićeva 1
21 000 Split
tel. 021 360 171, 021 360 172
e-mail: muzej.grada.splita@mgs.hr

web: https://www.mgs.hr/

DJELATNICI MUZEJA GRADA SPLITA


URED RAVNATELJA/ICE

Vesna Bulić Baketić, dipl.hist.art

ravnateljica

vesna.bulic.baketic@mgs.hr

021/669 341


Elvira Šarić Kostić
muzejska savjetnica
elvira.saric.kostic@mgs.hr
021/669-355


Nela Žižić
muzejska savjetnica
nela.zizic@mgs.hr
021/669-344


mr. sc. Tea Blagaić Januška
viša kustosica
tea.blagaic@mgs.hr
021/669-353


Vedrana Supan
viša kustosica
vedrana.supan@mgs.hr
021/669-349


Darka Perko Kerum
viša kustosica
darka.perko@mgs.hr
021/669-352


Mirko Gelemanović
viši restaurator
mirko.gelemanovic@mgs.hr
021/669-358


Josip Miljak
viši restaurator
josip.miljak@mgs.hr
021/669-356


Dina Vuletin Borčić
viša restauratorica
dina.vuletin.borcic@mgs.hr
021/669-354


Marija Marković
viša restauratorica
marija.markovic@mgs.hr
021/669-350


Helena Tresić-Pavičić
restauratorica
helena.tresic.pavicic@mgs.hr
021/669-359


Marija Plazibat
viša kustosica pedagoginja
marija.plazibat@mgs.hr
021/669-357


Petra Dajak Belas
kustosica
petra.dajak.belas@mgs.hr


Mia Nosić
kustosica
mia.nosic@mgs.hr


Daniela Jeličić, mag. oec.
voditeljica marketinga
daniela.jelicic@mgs.hr
021/669-346


Pedro Saldanha de Megalhaes
viši muzejski tehničar
pedro.saldanha@mgs.hr
021/669-360


mr. sc. Dijana Korljan
voditeljica općih, pravnih i međunarodnih poslova
dijana.korljan@mgs.hr
021/669-351


Ljubica Vidić
tajnica-voditeljica računovodstva
ljubica.vidic@mgs.hr
021/444-781


mr. sc. Ivana Krnić
voditelj računovodstva
ivana.krnic@mgs.hr
021/669-342


Nađa Marković
blagajnik – administrator
nadja.markovic@mgs.hr
021/444-780


Maja Vrančić
administrativni referent
maja.vrancic@mgs.hr
021/669-375


Hana Čipčić
recepcionarka
hana.cipcic@mgs.hr
021/360-171


Aida Maglica
recepcionarka
aida.maglica@mgs.hr
021/360-171


Ana Vilović
recepcionarka
ana.vilovic@mgs.hr
021/360-171Benjamin Ćeman
recepcioner
benjamin.ceman@mgs.hr
021/360-171


Bruna Begović
recepcionarka
bruna.begovic@mgs.hr
021/360-171


Marija Knezović
pomoćna knjižničarka
marija.knezovic@mgs.hrTonči Vatavuk
domar
tonci.vatavuk@mgs.hr


Igor Čotić
domar
igor.cotic@mgs.hr


Vesna Bobanac
spremačica – dostavljačica


Anka Milić
spremačica