Stare i rijetke knjige

Muzej grada Splita posjeduje više od 2000 vrijednih knjiga koje su obuhvaćene u Zbirku starih i rijetkih knjiga. U fundus Zbirke spadaju tiskane knjige koje vremenski pripadaju razdoblju od 16. do početka 20. stoljeća, a tematski ili vlasnički imaju veze sa Splitom i njegovom užom regijom. Knjige su uglavnom objavljivane u Italiji (Firenca, Milano, Venecija…), manjim dijelom ostatku Europe (Pariz, Beč, London…) i Hrvatske (Split, Zadar, Dubrovnik). Prevladavaju djela na talijanskom i latinskom, dok je manji dio tiskan na njemačkom, francuskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

Povijesni put Muzeja grada Splita povezan je s Gradskom bibliotekom u čijem je sastavu Muzej funkcionirao kao poseban odjel do kraja Drugog svjetskog rata. Nakon razdvajanja od Gradske biblioteke Muzeju je, uz predmete muzealnog predznaka, dodijeljen znatan broj knjiga. Najveći dio Zbirke starih i rijetkih knjiga čini fundus spomeničke knjižnice obitelji Capogrosso-Kavanjin s više od 800 knjiga tiskanih u razdoblju od 16. do kraja 19. stoljeća od kojih su neke izuzetni rariteti.

Najstarija knjiga u fundusu je Biblia Sacrosancta Testamenti Veteris & Noui, iuxta vulgatam quam dicunt aeditionem tiskana 1548. godine u Lyonu kod Jacoba Giuntija, iz poznate tiskarske obitelji. U Zbirci se čuvaju i dvije knjige oca hrvatske književnosti Marka Marulića tiskane također u 16. stoljeću. Radi se o Institutiones del buono e beato vivere, secondo… tiskanoj u Veneciji 1569. godine u tiskari F. Bindoni i Dictorvm Factorvmqve Memorabilivm libri sex… iz 1577. godine izdanoj u Antwerenu. Kapitalno djelo hrvatske historiografije De Regno Dalmatie et Croatie libri sex Trogiranina Ivana Lučića tiskano 1758. u Beču također obogaćuje knjižni fond Zbirke.

Treba spomenuti da se u Zbirci nalaze nezaobilazna djela za sve istraživače Dioklecijanove palače i Splita: kapitalno djelo arhitekta Roberta Adama Ruins of the palace of the emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia objavljeno u Londonu 1764. godine, kao i dvije bogato grafički opremljene studije o Palači, Hébrardova Spalato: le palais de Dioclétien tiskana u Parizu i Der Palast Diokletians in Spalato George Niemanna izdana u Beču.

Zbirka starih i rijetkih knjiga pruža nam sliku o interesima, stupnju obrazovanja i navikama vlasnika knjiga, a ujedno je i vrijedan izvor podataka o prošlosti Splita i njegove okolice.

Voditeljica zbirke: Marija Plazibat, kustosica muzejska pedagoginja
Gebete der Israeliten .. W. E. Stern
Wien 1878. g.
Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii 5. pontificis maximi jussu editum, Clementis 8. & Urbani 8. auctoritate recognitum, et missis sanctorum novissimis usque in praesens emanatis locupletatum. - Venetiis : ex Typographia Balleoniana
1792. g.
De Regno Dalmatiae et Croatiae : historiarum libri sex, Ivan Lučić - Vindobonae : typis Ioannis Thomae Trattner
1758. g.
Cl. Claudiani quae extant : ex emendatione Nicolai Hensy Dan F., Klaudije Klaudijan, - Venrtiis: apud Nicolum Pezzana
1700. g.
Opus Merlini Cocaii poetae Mantuani Macaronicorum. Teofilo Folengo - Amstelodami : apud Abrahamum a Someren
1692. g.
M. Val. Martialis Epigrammata expurgata Iusti Lipsi [et] aliorumque adnotationibus illustrata ... , Marcijal, Venetiis : C[om]bi
1645. g.
Opera di Marco Marulo da Spalato circa l'institutione del buono, e beato vivere, secondo l' essempio de' Santi, del Vecchio, e Nuouo Testamento : divisa in sei libri, Marko Marulić – In Venetia : apresso Francesco Bindoni
1569. g.
Opera di Marco Marulo da Spalato circa l'institutione del buono, e beato vivere, secondo l' essempio de' Santi, del Vecchio, e Nuouo Testamento : divisa in sei libri, Marko Marulić – In Venetia : apresso Francesco Bindoni
1569. g.