Planovi, karte i nacrti

Sakupljanje građe započelo je od samih početaka djelovanja Muzeja dok je još bio dio Gradske biblioteke. Sama Zbirka oformljena je naknadno temeljem Knjige inventara starih nacrta, diploma koje su se sakupljale od osnivanja Muzeja, zemljopisnih karata, planova grada kao i drugih predmeta poput maketa. Sastoji se od predmeta koji obuhvaćaju razdoblje od 16. do kraja 20. stoljeća i provenijencijom su vezani za područje grada Splita.

Kartografska građa sadrži karte i planove Splita i Dalmacije nastale u razdoblju od 16. stoljeća do suvremenih kartografskih izdanja 20. stoljeća. Najveći broj predmeta čine prikazi Splita kroz povijest, potom razne karte država u kojima se Split nalazio te predstavljaju povijesni izvor. Manji je broj rukopisnih karata i planova jer većinu čine tiskana izdanja. Od planova, najznačajniji je Schurmanov plan koji ulazi u sve preglede urbanističkog razvoja grada Splita zbog njegove važnosti.

Od diploma, koje predstavljaju službeni čin odavanja počasti, priznanja ili zahvalnosti određenoj zaslužnoj osobi, ustanovi ili organizaciji iz Splita u znak obilježavanja nekog događaja, građa se odnosi na događaje ili ličnosti vezane za Split. Najviše je predmeta iz razdoblja 19. i 20. stoljeća.

Veliki je broj nacrta raznih građevina Splita i to stambenih objekata, ali i javnih građevina značajnih arhitekata koji su djelovali na području grada tijekom 19. i 20. stoljeća.

Voditeljica Zbirke: Elvira Šarić Kostić, viša kustosica
Split i okolica, Viaggio da Venetia a Costantinopoli per mare e per terra, list 16., Giuseppe Rosaccio
Venecija, 1606. g.
Plan grada Splita, izdanje Knjižara Morpurgo Split, tisak Justus Perthes, Gotha
1912. g.
Diploma Gospodarske akademije dodijeljena Josipu Mussuri, Gospodarsko društvo Split
1774. g.
Mentor plan, izdanje Putnički ured Split i Balkan-Mentor Beograd
Split 1926. g.
Dokument kojim Ercole Salice potvrđuje da je kanonik Jeronim iz Splita učenik padovanskog učilišta
tisak G. B. Pasquati, Padov