Plakati

Zbirka plakata sadržava plakate koji prate izložbe, predavanja, glazbene događaje i koncerte, kazališne i sportske predstave te akcije, kao i političke promidžbene plakate, ratne i druge plakate. Prvi plakati dospjeli su u Muzej grada Splita iz Gradske knjižnice, gdje se sakupljao fundus za budući muzej. Zbirka se zatim sustavno dopunjavala otkupima i darovima. Određen broj plakata u Zbirci ima veću povijesnu vrijednost jer dokumentira kulturni, društveni i politički život grada polovicom i na kraju 19. stoljeća. Zbirka se redovno dopunjava plakatima splitskih kulturnih institucija, kulturnih, znanstvenih, ali i političkih događaja.

Voditelj zbirke: dr. sc. Marijan Čipčić, kustos
Plakat otvorenja novog Općinskog kazališta u Splitu
6. svibnja 1893. g.
Proglas Općine Split povodom proslave 67. obljetnice stupanja na prijestolje cara Franje Josipa I
1. prosinca 1915. g.
Plakat građanima za okupljanje na Botićevoj poljani
29. listopada 1918. g.
Plakat za Splitske toplice
1920. g.
Plakat za Sokolski slet na Jadranu
lipanj 1931. g.