Kameni spomenici

Zbirka kamenih spomenika osnovana je 1948. godine s ciljem sakupljanja arhitektonskih i ostalih spomeničkih ulomaka stradalih tijekom Drugoga svjetskog rata. Naknadno je Zbirka obogaćena darovanjima Arheološkog muzeja u Splitu i to predmetima koji mu sadržajno i vremenski nisu pripadali.

Zbirka sadrži više od petsto predmeta s područja Splita iz razdoblja od 3. do 19. stoljeća. Sastoji se od grbova, koji čine vrijednu skupinu, dijelova arhitekture i građevnog materijala, dijelova crkvenog namještaja, nadgrobnih spomenika, spomen-ploča, ulomaka natpisa i raznih kamenih fragmenata. Nešto manje građe pripada kamenoj plastici koju čine skulpture i reljefi. Predmeti su izrađeni od različitih vrsta kamena, najčešće od vapnenca, pješčenjaka, ali i raznih vrsta mramora.

Zbirka je značajan inventar Muzeja grada Splita i dragocjen izvor za upoznavanje i proučavanje grada jer po svojem sadržaju predstavlja urbanističke, političke, umjetničke, vjerske i ekonomske aspekte određenih povijesnih razdoblja. Mogu se izdvojiti određene cjeline kao što su cjelina koja obuhvaća nalaze arheoloških istraživanja Dioklecijanove palače, skulptura zvonika katedrale, gradski grbovi, grbovi najpoznatijih splitskih obitelji kao i ulomci Monumentalne fontane. Od značajnih predmeta u Muzeju se čuva antička menza i dvije sfinge Dioklecijanove palače te skulptura Firentinčevog kruga.

Dio Zbirke izložen je kao dio stalnog postava i to u dvorištu i lođi Papalićeve palače.

Voditeljica zbirke: Elvira Šarić Kostić, viša kustosica
Statua zapovjednika
1645. - 1652. g.
Skulptura antičkog ratnika iz palače Bajamonti, venecijanski majstor
1. pol. 18. st.
Ploča s natpisom generalnog providura Angela Dieda o obnovi kapucinskog hospicija
Split, 1791. g.
Nadvratnik s gradskih bedema na Pisturi
Split, 14. st.
Mletački lav s lazareta ili zgrade Generalata
16. st.
Kapitel - ostatak lože s Pisture
Split, 15./16. st.
Grb splitskog nadbiskupa Lovre Zane s crkve sv. Mihovila in ripa maris
1452. - 1473. g.