Restauratorska radionica za slikarstvo i polikromnu skulpturu

Ustrojstvo Muzeja grada Splita upotpunjeno je Restauratorskom radionicom za slikarstvo i polikromnu skulpturu. Poslovi u radionici su restauracija, konzervacija, preventivna zaštita, kondicioniranje, poslovi u domeni dokumentacije i ostali poslovi vezani za zaštitu zbirki u čuvaonicama, stalnim i povremenim postavima. Stalni kontakt s ustanovama sličnih djelatnosti te priznatim dostignućima u restauratorskoj struci osiguravaju najbolje metode i provjerene materijale kojima se izvode radovi.


U Radionici su dva viša restauratora:
Marija Marković, viša restauratorica
Josip Miljak, viši restaurator