Restauratorska radionica za kamenu plastiku
Restauratorica: Helena Tresić Pavičić

Restauratorska radionica za kamenu plastiku smještena je u prizemlju glavne zgrade Muzeja grada Splita, u Velikoj Papalićevoj palači.

U Radionici se obrađuju pokretni kameni spomenici iz fundusa Muzeja grada Splita za potrebe izlaganja na izložbama, ali i kao dio redovnog restauratorskog održavanja kamenih spomenika. Osim pokretne kamene plastike, Radionica provodi restauratorsko-konzervatorske radove i na arhitektonskoj kamenoj plastici same zgrade u kojoj se nalazi jer je riječ o spomeniku kulture.

Radionica je opremljena strojem za mehaničko čišćenje kamena, restauratorskim mikropjeskarnikom, strojem za čišćenje vodom pod povišenim tlakom i nizom sitnih alata za ručno čišćenje kamena.

Osim restauratorsko-konzervatorskih radova na kamenim spomenicima, radionica djeluje u okviru rada na muzejskim izložbama, likovnom postavu istih i izradi različitih muzeografskih pomagala.O restauraciji kamena

Restauracija i konzervacija kamena je niz postupaka u nastojanju očuvanja kamenog spomenika i zaustavljanja njegovog daljeg propadanja. Ovaj niz postupaka uključuje dokumentiranje zatečenog stanja spomenika (fotografska, pisana, grafička dokumentacija), kemijske analize uzoraka, čišćenje, desalinizaciju, konsolidaciju, spajanje razlomljenih dijelova, rekonstrukciju nedostajućih dijelova kao i ostale postupke ovisno o vrsti oštećenja i onečišćenja spomenika.

Detaljnim proučavanjem zatečenog stanja spomenika i dijagnostičkim postupcima određuju se smjernice za provođenje restauratorsko-konzervatorskog postupka. Ova faza radova je naročito važna jer se njom postiže ispravan odabir metoda i materijala koji će se primijeniti.

Osnovni preduvjeti za provođenje određenih metoda i korištenje određenih materijala jesu njihova nedestruktivnost i reverzibilnost, što znači da ne smiju oštećivati kamen, da ih se može ukloniti i da estetski ne nagrđuju kameni spomenik.

Grb obitelji Kavanjin iz Sutivana na otoku Braču

Grb obitelji Kavanjin izrađen je od kamena vapnenca tehnikama klesanja i bojanja. Sa stražnje strane spomenika umetnuta je željezna okasta kuka da bi se predmet mogao objesiti na fasadu kuće. Primijenjene metode i materijali: Dokumentiranje zatečenog stanja Uklanjanje površinski vezanih nečistoća mehaničkim metodama Kombinirano kemijsko i mehaničko čišćenje bojanih slojeva Mehaničko čišćenje kamene površine Mehaničko čišćenje željezne kuke i zaštita […]
Saznaj više

Nadgrobni spomenik, kamena okrugla žara s posvetnim natpisom supruge Antuna Bajamontija, rad Šimuna Carrare, 1891. g.

Nadgrobni spomenik u obliku okrugle žare s posvetnim natpisom, rad Šimuna Carrare, izrađen je od kamena vapnenca tehnikama klesanja, poliranja i umetanja olovnih dijelova (slova). Primijenjene metode i materijali: Dokumentiranje zatečenog stanja Uklanjanje površinski vezanih nečistoća mehaničkim metodama Kemijsko čišćenje kamene površine Uklanjanje biološkog obraštaja biocidnim sredstvom i ispiranje vodom
Saznaj više

Alegorijski lik s grobnice obitelji Nikolić, rad Šimuna Carrare, 1891. g.

Alegorijski lik s grobnice obitelji Nikolić, rad Šimuna Carrare, izrađen je od mramora tehnikama klesanja, svrdlanja i poliranja kamenih površina. Primijenjene metode i materijali: Dokumentiranje zatečenog stanja Uklanjanje površinskih vezanih nečistoća mehaničkim metodama Uklanjanje biološkog obraštaja (alge i lišajevi) kemijskim i mehaničkim metodama i ispiranje vodom Mehaničko čišćenje kamene površine mikropjeskarenjem Kemijsko čišćenje kamene površine deterdžentom za kamen  
Saznaj više