Renesansa i humanizam

Sarkofag Luciete Diedo iz samostana sv. Dominika

1532. g.

vapnenac, klesano Lucieta Diedo preminula je u dobi od dvije i po godine 1532. godine, a sarkofag s njezinim kostima pronađen je 1934. godine pri kopanju temelja za nove općinske dućane uz istočni zid ostataka crkve i samostana sv. Dominika, porušenih u 17. stoljeću. Lucieta je bila kćerka dalmatinskog providura Ivana Dieda, a tužni otac podigao joj je ovaj skromni […]
Saznaj više

Rodoslovno stablo obitelji Marulić

od 15. do 20. st.

Ante Franičević, Dušan Berić, 1950. god. papir, tuš, akvarel Iako se prvi predstavnici obitelji spominju još u 12. stoljeću, ovo rodoslovno stablo splitske obitelji Marulić s precima Marka Marulića, oca hrvatske književnosti, predočava ovu granu obitelji od 1462. godine, kada se spominje Nikola, do polovice 20. stoljeća kada loza izumire.
Saznaj više

Oficiy B. Marie D.

1617. g.

Pia V. pouelinyem dan skoro na duor; a Matiem Alberti, vlastelinom splitskim … [V Bnecih: pri Luana Guerilikva], MGS 9996 Djelo posvećeno Blaženoj Djevici Mariji Oficiy B. Marie D. izdano je 1617. godine u Veneciji u tiskari Guerigli Giovannia, a tiskanje i objavljivanje odobrio je papa Pio V. Na naslovnici oficija čita se zanimljiv podatak da je knjigu … iz […]
Saznaj više

Luneta portala benediktinskog samostana sv. Eufemije Oplakivanje Krista, autor iz kruga Nikole Firentinca

2. pol. 15. st.

vapnenac, klesano Skulptura svjedoči o štovanju kulta bolnog majčinstva u Splitu u doba nemirnih vremena ratovanja s Osmanlijama, kada se jedina utjeha mogla naći u tuzi Majke i žrtvi njezina Sina za spasenje čovječanstva. Od više prikaza Žalobne Gospe, odnosno Gospe s mrtvim Kristom u krilu, poznatih u Splitu, ova skulptura bila je smještena unutar polukružnog polja nad vratima samostana. […]
Saznaj više

Judita, faksimil

22. travnja 1501

Nakon brojnih bezuspješnih pokušaja da pomogne svom gradu i sugrađanima, Marko Marulić se prihvaća pisanja kratke poeme služeći se kao predloškom biblijskom pripovijesti o junačkom podvigu divice Judite. Namjera mu je bila tom pričom puku odaslati poruku koja bi ojačala njegovo samopouzdanje i vjeru u sebe. Znajući da priprosti narod ne poznaje ni latinskog, ni talijanskog jezika, kojima su se […]
Saznaj više

Grb obitelji Nigris

1516. – 1520. g.

vapnenac, klesano Grb splitske obitelji Nigris nalazio se na kući poznatih humanista, Tome, poznatog po slavnom govoru protiv Turaka, i njegovog brata Kriste, kojemu je Marulić spjevao epigram. Splitski kanonik, diplomat, pjesnik i humanist Toma Nigris, biskup skradinski i trogirski umro je 1527. godine, a pokopan je u crkvi franjevaca na Poljudu kojoj je ostavio svoj portret koji je naslikao […]
Saznaj više

Blisko Lazzaru Bastianiju – BOGORODICA S DJETETOM

druga polovica 15. st.

tempera na dasci inv. br. MGS 1244 Slika je nabavljena 1951. godine u obitelji Vrcan, a po predaji pripadala je obitelji slavnog splitskog književnika Marka Marulića. Slika ima oblik malog kućnog oltara s po dva stupa s lisnatim kapitelima, od kojih unutarnji završavaju kasnogotičkim šiljastim lukom. Na slici je tehnikom tempere na drvu naslikana Bogorodica sklopljenih ruku pred kojom leži […]
Saznaj više