Antika

Dioklecijanov novac

upotreba: kraj 3. i početak 4. stoljeća

Tijekom 3. stoljeća kvaliteta novca se pogoršala. U drugoj polovici 3. stoljeća količina srebra u novcu smanjena je za 75 %, pa čak i 98 % te je srebrni novac zamijenjen bakrenim posrebrenim novcem. Dioklecijanova novčana reforma temeljila se na uvođenju u optjecaj srebrnog i zlatnog novca veće težine i boljeg sastava. Utvrđena je punovrijedna zlatna moneta – aureus, a […]
Saznaj više