Jugoistočna kula
01/03/2021

Prema ideji cara Dioklecijana i njegovih arhitekata, kreiran je novi tip utvrđene i luksuzne carske rezidencije. Palača je obrubljena zidinama koje su bile ojačane sa šesnaest kula i to četiri ugaone kvadratnog tlocrta, šest oktogonalnih koje su flankirale kopnena vrata i šest pravokutnih, koje su se nalazile između ugaonih i oktogonalnih. Svoju obrambenu funkciju kule gube u 17. st. izgradnjom sustava utvrđenja bastionskog tipa. Danas su sačuvane tri ugaone kvadratne kule čija se funkcija mijenjala tijekom stoljeća prema potrebama stanovništva grada Splita.
Jugoistočna kula jedna je od četiri ugaone kule, koja je u Dioklecijanovo vrijeme imala obrambenu funkciju te je imala četiri etaže, za razliku od dvije ugaone kule uz sjeverni zid koje su bile troetažne. Svoj izgled zadržala je sve do izgradnje obrambenog ophoda u 15. st., a pod imenom Nadbiskupska kula spominje se u Statutu iz 1312. god. U okviru te namjene prvi kat kule je već u ranom srednjem vijeku adaptiran u nadbiskupski stan. Nakon požara početkom 16. st. i preseljenjem nadbiskupije, jugoistočna kula se upotrebljavala kao stambeni prostor. Godine 1966. kula je obnovljena te su tom prigodom na prvom katu poduhvaćeni gotički piloni nosivom stropnom konstrukcijom, koji su do tada temeljeni na nasipu prizemnog prostora. Arheološka istraživanja prizemnog prostora kule započela su 1969. godine u okviru Jugoslavensko-američkog projekta istraživanja Dioklecijanove palače. Godine 1977. gornji katovi jugoistočne kule uređeni su za potrebe Direkcije Mediteranskih igara u Splitu 1979. godine.

Saznaj više
Izmješteni postav
Jugoistočna kula

Jugoistočna kula

Jugoistočna kula
05/04/2021

Prema ideji cara Dioklecijana i njegovih arhitekata, kreiran je novi tip utvrđene i luksuzne carske rezidencije. Palača je obrubljena zidinama koje su bile ojačane sa šesnaest kula i to četiri ugaone kvadratnog tlocrta, šest oktogonalnih koje su flankirale kopnena vrata i šest pravokutnih, koje su se nalazile između ugaonih i oktogonalnih. Svoju obrambenu funkciju kule gube u 17. st. izgradnjom sustava utvrđenja bastionskog tipa. Danas su sačuvane tri ugaone kvadratne kule čija se funkcija mijenjala tijekom stoljeća prema potrebama stanovništva grada Splita.
Jugoistočna kula jedna je od četiri ugaone kule, koja je u Dioklecijanovo vrijeme imala obrambenu funkciju te je imala četiri etaže, za razliku od dvije ugaone kule uz sjeverni zid koje su bile troetažne. Svoj izgled zadržala je sve do izgradnje obrambenog ophoda u 15. st., a pod imenom Nadbiskupska kula spominje se u Statutu iz 1312. god. U okviru te namjene prvi kat kule je već u ranom srednjem vijeku adaptiran u nadbiskupski stan. Nakon požara početkom 16. st. i preseljenjem nadbiskupije, jugoistočna kula se upotrebljavala kao stambeni prostor. Godine 1966. kula je obnovljena te su tom prigodom na prvom katu poduhvaćeni gotički piloni nosivom stropnom konstrukcijom, koji su do tada temeljeni na nasipu prizemnog prostora. Arheološka istraživanja prizemnog prostora kule započela su 1969. godine u okviru Jugoslavensko-američkog projekta istraživanja Dioklecijanove palače. Godine 1977. gornji katovi jugoistočne kule uređeni su za potrebe Direkcije Mediteranskih igara u Splitu 1979. godine.

Saznaj više
Jugoistočna kula
05/04/2021

Prema ideji cara Dioklecijana i njegovih arhitekata, kreiran je novi tip utvrđene i luksuzne carske rezidencije. Palača je obrubljena zidinama koje su bile ojačane sa šesnaest kula i to četiri ugaone kvadratnog tlocrta, šest oktogonalnih koje su flankirale kopnena vrata i šest pravokutnih, koje su se nalazile između ugaonih i oktogonalnih. Svoju obrambenu funkciju kule gube u 17. st. izgradnjom sustava utvrđenja bastionskog tipa. Danas su sačuvane tri ugaone kvadratne kule čija se funkcija mijenjala tijekom stoljeća prema potrebama stanovništva grada Splita.
Jugoistočna kula jedna je od četiri ugaone kule, koja je u Dioklecijanovo vrijeme imala obrambenu funkciju te je imala četiri etaže, za razliku od dvije ugaone kule uz sjeverni zid koje su bile troetažne. Svoj izgled zadržala je sve do izgradnje obrambenog ophoda u 15. st., a pod imenom Nadbiskupska kula spominje se u Statutu iz 1312. god. U okviru te namjene prvi kat kule je već u ranom srednjem vijeku adaptiran u nadbiskupski stan. Nakon požara početkom 16. st. i preseljenjem nadbiskupije, jugoistočna kula se upotrebljavala kao stambeni prostor. Godine 1966. kula je obnovljena te su tom prigodom na prvom katu poduhvaćeni gotički piloni nosivom stropnom konstrukcijom, koji su do tada temeljeni na nasipu prizemnog prostora. Arheološka istraživanja prizemnog prostora kule započela su 1969. godine u okviru Jugoslavensko-američkog projekta istraživanja Dioklecijanove palače. Godine 1977. gornji katovi jugoistočne kule uređeni su za potrebe Direkcije Mediteranskih igara u Splitu 1979. godine.

Saznaj više