POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
09/12/2020
  Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (k.br, 599/17, na snazi od 27.09.2017. godine)  Muzej Grada Splita objavljuje slijedeći:     POZIV ZA DOSTAVU PONUDA   u jednostavnom postupku nabave usluga uspostave stručne zbirke vezane uz Dioklecijanovu palaču i staru gradsku jezgru u okviru provedbe projekta Palača života, grad mijena / Palace of Life, City of Changes, KK.06.1.1.15.0001 Ev Br: Nabave: 32397/20    
 1. Naziv javnog naručitelja :
Muzej Grada Splita, Papalićeva 1, Split, OIB: 35217491823  
 1. Kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail):
  Dijana Korljan, dijana.korljan@mgs.hr , 021/669-351.   Kontakt osobe vezano za pitanja oko projektnog zadatka i troškovnika:   Tonći Lučić, tonci@metaconsulting.hr, 0915364415  
 1.  Datum slanja Poziva i objave na internetskim stranicama:
9. prosinca 2020. godine  
 1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:
Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 u ovom postupku nabave je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja): - Obrt za poslovne usluge META CONSULTING, vl Tonći Lučić, Dobrilina 7, Split, OIB:85067009790; - Lov-Hubertina d.o.o., Gornje Ogorje bb, 21206 Gornje Ogorje, OIB: 99819948425; - META KONZALTING j.d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, OIB: 49128222355   Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i  sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Saznaj više
Izmješteni postav
-title

-title

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
09/12/2020
  Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (k.br, 599/17, na snazi od 27.09.2017. godine)  Muzej Grada Splita objavljuje slijedeći:     POZIV ZA DOSTAVU PONUDA   u jednostavnom postupku nabave usluga uspostave stručne zbirke vezane uz Dioklecijanovu palaču i staru gradsku jezgru u okviru provedbe projekta Palača života, grad mijena / Palace of Life, City of Changes, KK.06.1.1.15.0001 Ev Br: Nabave: 32397/20    
 1. Naziv javnog naručitelja :
Muzej Grada Splita, Papalićeva 1, Split, OIB: 35217491823  
 1. Kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail):
  Dijana Korljan, dijana.korljan@mgs.hr , 021/669-351.   Kontakt osobe vezano za pitanja oko projektnog zadatka i troškovnika:   Tonći Lučić, tonci@metaconsulting.hr, 0915364415  
 1.  Datum slanja Poziva i objave na internetskim stranicama:
9. prosinca 2020. godine  
 1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:
Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 u ovom postupku nabave je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja): - Obrt za poslovne usluge META CONSULTING, vl Tonći Lučić, Dobrilina 7, Split, OIB:85067009790; - Lov-Hubertina d.o.o., Gornje Ogorje bb, 21206 Gornje Ogorje, OIB: 99819948425; - META KONZALTING j.d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, OIB: 49128222355   Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i  sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Saznaj više
Za posjetitelje je otvoren istočni dio Podruma - osim dijela hodnika 14, hodnik 17 E i dio prostorije 17 C
05/09/2022
 • Za posjetitelje otvoren je istočni dio Podruma osim dijela hodnika 14, hodnik 17 E i dio prostorije 17 C.

        Razlog je slijevanje veće količine vode iz gornjih dijelova iznad Podruma Dioklecijanove palače u navedene prostore.

 • Osim vode koja se nakuplja na tlu, u nemogućnosti smo zbog vlage upaliti rasvjetu u navedenim prostorima.
 • Na teren su pozvani radnici VIK-a, nakon zaustavljanja prodora vode i sušenja zidova, izvijestiti ćemo javnost o dostupnosti posjeta za sada, iz sigurnosnih razloga, barijerama odijeljenim dijelovima istočnih Podruma.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Saznaj više