Objave

IZLOŽBA DUNAV RENDIĆ – SLIKAR I BOEM

Od slikarskih početaka pa sve do kraja života najveći dio Rendićeva opusa čine krajolici među kojima je najviše prizora marina, ribarskih brodica, veduta Splita i okolice koji su uživali popularnost kod građanstva.Sve učestalije ponavljanje motiva, slikanje „po šabloni“, sve češća skicoznost prikaza i sve lazurniji nanosi boje koji su zamijenili prvotne pastozne, poništili su tragove slikareva talenta. Ipak, i u tom dijelu njegova opusa pojedine slike se izdvajaju i daju naslutiti slikareve mogućnosti te upućuju na tradiciju koja se nastavlja na slikarstvo Emanuela Vidovića, ali okupanu svjetlošću.

Mali podsjetnik da izložbu Dunav Rendić – slikar i boem možete pogledati još samo do 26. veljače.

  1. Dunav Rendić, Uzburkano more, ulje na platnu, između 1930. i 1935., vl. Goran Grubišić, foto: Z. Sunko
  2. Dunav Rendić, Elegični pejzaž sa Sustipana, ulje na platnu, oko 1936., vl. Goran Grubišić, foto: Z. Sunko

Did you like this? Share it!

0 comments on “IZLOŽBA DUNAV RENDIĆ – SLIKAR I BOEM

Comments are closed.