Objave

Nadgrobni spomenik, kamena okrugla žara s posvetnim natpisom supruge Antuna Bajamontija, rad Šimuna Carrare, 1891. g.

Nadgrobni spomenik u obliku okrugle žare s posvetnim natpisom, rad Šimuna Carrare, izrađen je od kamena vapnenca tehnikama klesanja, poliranja i umetanja olovnih dijelova (slova).

Primijenjene metode i materijali:

  • Dokumentiranje zatečenog stanja
  • Uklanjanje površinski vezanih nečistoća mehaničkim metodama
  • Kemijsko čišćenje kamene površine
  • Uklanjanje biološkog obraštaja biocidnim sredstvom i ispiranje vodom

Did you like this? Share it!

0 comments on “Nadgrobni spomenik, kamena okrugla žara s posvetnim natpisom supruge Antuna Bajamontija, rad Šimuna Carrare, 1891. g.

Comments are closed.