Objave

Barokna diploma – Diploma jednog Hvaranina

Svilena diploma, koja je pravo malo blago uz prekrasan bakrorez pozatog gravera Rufona Sculpia, ima dan i sat kada je postala važeća. Bilo je to 6. veljače davne 1707. godine u 11 sati u Hvarskoj katedrali. Presavijena i pojedena od većeg glodavca čekala je dugo vremena da bi ponovno zasjala. Cijeli predmet je podložen na bojanu svilu radi stabilnosti i rekonstrukcije.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Barokna diploma – Diploma jednog Hvaranina

Comments are closed.