1911. g.
Objave

1911. g.

Virgil Meneghello Dinčić – VID MORPURGO

1911. g.

ulje na platnu
inv. br. MGS 1671

Portreti Vida Morpurga i Gaje Bulata nastali su povodom obilježavanja četrdesetogodišnjice postojanja Prve pučke dalmatinske banke koju su 1871. godine osnovala ova dva znamenita splitska narodnjaka. Slikane su u duhu plenerizma šarenom i svijetlom paletom i kratkim potezima kista, a pripisuju se splitskom slikaru Virgilu Meneghellu Dinčić.

Virgil Meneghello Dinčić (Split, 1876. – 1944.) slikar i karikaturist koji je, zajedno sa slikarima Emanuelom Vidovićem i Antom Katunarićem, bio pokretač kulturnog života u gradu Splitu. Njih trojica osnovali su humoristično-satirični list Duje Balavac u kojem je Meneghello Dinčić pod pseudonimom Baf-Baf objavljivao niz kvalitetnih karikatura. Bio je član umjetničkog društva Medulić i izlagao je na Prvoj dalmatinskoj umjetničkoj izložbi 1908. godine. Bio je gorljivi pristalica Narodne stranke i domoljub pa se u kasnijim godinama potpuno posvetio slikanju rodnog kraja i folklorne baštine.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Virgil Meneghello Dinčić – VID MORPURGO

1911. g.

Comments are closed.