1923. – 1924. g.
Objave

1923. – 1924. g.

Urbanistički plan Splita arhitekta Wernera Schürmanna iz Haaga

1923. – 1924. g.

tuš, boja, karton, drvo; kaširano

Jedan od najznačajnijih splitskih urbanističkih planova nizozemskog arhitekta nastao je nakon provedenog međunarodnog natječaja za regulacijski plan grada što je bio standard tadašnje gradske uprave.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Urbanistički plan Splita arhitekta Wernera Schürmanna iz Haaga

1923. – 1924. g.

Comments are closed.