upotreba: kraj 3. i početak 4. stoljeća
Objave

upotreba: kraj 3. i početak 4. stoljeća

Sfinga iz Dioklecijanove palače

upotreba: kraj 3. i početak 4. stoljeća

sivo-crni granit, klesano

Ova sfinga jedna je od ukupno do sada poznatih dvanaest sfingi koje su donesene i sekundarno upotrebljene u Dioklecijanovoj palači.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Sfinga iz Dioklecijanove palače

upotreba: kraj 3. i početak 4. stoljeća

Comments are closed.