1926. g.
Objave

1926. g.

Plan grada Splita, tzv. Mentor plan

1926. g.

Ovaj plan zorno prikazuje stanje grada 1926. godine, uključujući do tada projektirane zgrade, putem crteža iz zraka s visine od 600 do 1000 metara.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Plan grada Splita, tzv. Mentor plan

1926. g.

Comments are closed.