Objave

ODLUKU O ODABIRU PONUDE U PONOVLJENOM POSTUPKU NABAVE – USLUGA USPOSTAVE STRUČNE ZBIRKE VEZANE UZ DIOKLECIJANOVU PALAČU I STARU GRADSKU JEZGRU U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE, CITY OF CHANGES, KK.06.1.1.15.0001

Odluka odabir postupak jednostavne nabave 21.1.2021.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ODLUKU O ODABIRU PONUDE U PONOVLJENOM POSTUPKU NABAVE – USLUGA USPOSTAVE STRUČNE ZBIRKE VEZANE UZ DIOKLECIJANOVU PALAČU I STARU GRADSKU JEZGRU U OKVIRU PROVEDBE PROJEKTA PALAČA ŽIVOTA, GRAD MIJENA / PALACE OF LIFE, CITY OF CHANGES, KK.06.1.1.15.0001

Comments are closed.