Objave

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (k.br, 599/17, na snazi od 27.09.2017. godine)  Muzej Grada Splita objavljuje slijedeći:

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

u ponovljenom jednostavnom postupku nabave usluga uspostave stručne zbirke vezane uz Dioklecijanovu palaču i staru gradsku jezgru u okviru provedbe projekta Palača života, grad mijena / Palace of Life, City of Changes, KK.06.1.1.15.0001

Ev Br: Nabave: 32397/20

 

 

  1. Naziv javnog naručitelja :

Muzej Grada Splita, Papalićeva 1, Split, OIB: 35217491823

 

  1. Kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail):

 

Dijana Korljan, dijana.korljan@mgs.hr , 021/669-351.

 

Kontakt osobe vezano za pitanja oko projektnog zadatka i troškovnika:

 

Tonći Lučić, tonci@metaconsulting.hr, 0915364415

 

  1.  Datum slanja Poziva i objave na internetskim stranicama: 29.prosinca 2020. godine

 

  1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:

Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 u ovom postupku nabave je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

– Obrt za poslovne usluge META CONSULTING, vl Tonći Lučić, Dobrilina 7, Split, OIB:85067009790;

– Lov-Hubertina d.o.o., Gornje Ogorje bb, 21206 Gornje Ogorje, OIB: 99819948425;

– META KONZALTING j.d.o.o., Ruđera Boškovića 20, 21000 Split, OIB: 49128222355

 

Rok za dostavu ponuda: bez obzira na način dostave do 8. siječnja 2021. godine, do 12:00 sati.

 

Sukladno članku 80. ZJN 2016., a vezano uz  odredbe članaka 76. i  77. ZJN 2016. i  sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa navedenim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Did you like this? Share it!

0 comments on “POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Comments are closed.