Objave

Otvorenje izložbe “MUZIKALIJE – iz fundusa Muzeja grada Splita”

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da u srijedu, 24. lipnja 2015. godine u 20,00 sati, u Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita, Papalićeva 1, svojim prisustvom uveličate otvorenje izložbe Muzikalije – iz fundusa Muzeja grada Splita. U sklopu prigodnog programa biti će izvedene neke od skladbi iz fundusa Muzeja grada Splita.

Organizator izložbe je Muzej grada Splita. Autorica stručne koncepcije i kustosica izložbe je Tea Blagaić Januška.

O IZLOŽBI:

Split je grad duge i bogate kulturne tradicije u kojoj je glazba oduvijek zauzimala značajno mjesto. Izložba će iznjedriti saznanja o glazbenom životu grada u razdoblju 18-20 st. vezano uz opuse skladatelja koji su zastupljeni u fundusu MGS-a, a u širem kontekstu promatranja cjelokupnog kulturnog i društvenog života Splita u odabranom vremenskom razdoblju.

Zbirka MUZIKALIJA koja se čuva u Muzeju grada Splita značajne je kvalitete sadržaja. Dominira rukopisna građa, a svi sačuvani primjerci ranih tiskovina spadaju u krug visokog ranga svjetskih rariteta (2 unikata, 3 druga primjerka, 1 treći primjerak…) pa ova skupina muzikalija tvori prvu stavku vrijednosti od međunarodnog značenja u ovom glazbenom arhivu. Samim postojanjem i očuvanjem ovog dijela fundusa splitska se glazbena kultura odgovarajućeg razdoblja afirmirala i premda ovi aspekti praćenja glazbenih pojava i zbivanja u Splitu u odabranom razdoblju ne isrpljuju mogućnosti daljnjeg istraživanja ove građe, oni pružaju uvid u tadašnju glazbenu situaciju u Splitu i u skladu su sa nastojanjem da ova izložba bude prilog nastojanjima muzikologije na području socijalne povijesti glazbene kulture u Splitu i Dalmaciji, a šire i u Hrvatskoj.

Radujemo se Vašem dolasku!

Did you like this? Share it!

0 comments on “Otvorenje izložbe “MUZIKALIJE – iz fundusa Muzeja grada Splita”

Comments are closed.