Objave

Predstavljanje fotomonografije Ante Roca Fotograf stvarnosti

U ponedjeljak, 16. 6. 2014. u 19.30 sati Muzej grada Splita i Hrvatski foto savez pozivaju Vas na predstavljanje fotomonografije Ante Roca Fotograf stvarnosti.

Događanje će se održati u Gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita (Papalićeva 1).

 

ANTE ROCA –  Fotograf stvarnosti
Tončika Cukrov, Branka Hlevnjak, Rhea Ivanuš

Knjigu će predstaviti:
– dr. sc. Robert Plejić, docent na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,
– Tončika Cukrov , prof., jedna od autorica i glavna urednica monografije
– Valentino Bilić-Prcić, fotograf, član Izvršnog odbora Hrvatskog fotosaveza.

O knjizi
Fotografski opus Ante Roce u ovoj fotomonografiji predstavile su tri autorice. Stručnom obradom prikazale su i vrednovale rad ovog samozatajnog fotografa i njegov doprinos razvitku fotografske djelatnosti u Hrvatskoj. Prvi dio fotomonografije posvećen je Rocinim fotografskim počecima te njegovoj cjeloživotnoj temi – arhitekturi. U drugom dijelu predstavljena su njegova dva nagrađivana ratna ciklusa – svijetlo na pepelu  i  Zadar ‘44 , a posljednji je dio likovno kritičarski osvrt na umjetničku Rocinu fotografiju. Predgovor fotomonografiji napisao je akademik Andrija Mutnjaković.
Hrvatski fotosavez objavio je ovu fotomonografiju kao sedmu u nizu u biblioteci  Hrvatski fotografi.
Grafičko oblikovanje i pripremu za tisak izradila je ArTresor naklada, a tisak Printera grupa d.o.o.

Roca u Splitu
Radeći kao »portretist« nove arhitekture, Roca je fotografirao u pedesetima i šezdesetima kapitalne nove građevine. U nizu fotografija sačuvani su posebno vrijedni foto-dokumenti Osnovne škole Bačvice i Hotela Marjan, koje Roca bilježi svojim fotoaparatom u duhu novog izražaja i suvremene umjetničke poetike.
Uz ovaj grad u srcu Dalmacije Rocu vezuje i činje -nica da je 1960. u Fotoklubu Split organizirana prva njegova samostalna izložba tada već etablirana majstora fotografije.

Did you like this? Share it!

0 comments on “Predstavljanje fotomonografije Ante Roca Fotograf stvarnosti

Comments are closed.