Objave

Završno predstavljanje EU projekta Implementacija kulturne baštine u kurikulume

Komercijalno trgovačka škola Split zajedno s partnerima Gospodarska škola Varaždin, HUP – Hrvatska udruga poslodavaca, Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Prokultura – Opservatorij kulturnih politika Split od rujna 2012. godine provodi projekt pod nazivom „Implementacija kulturne baštine u kurikulume strukovnih škola kao faktor ekonomskog razvoja i zapošljivosti učenika“.
Predstavljanje rezultata projekta i pripadajućeg metodološkog priručnika održat će se u petak, 20. rujna 2013. u 12 sati u Muzeju grada Splita.
Projekt je podržala Europska unija u sklopu IPA programa „Modernizacija školskih kurikuluma u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada“, a cilj projekta je podizanje znanja budućih strukovnjaka o raznim aspektima kulturne baštine te njenim vrijednostima i potencijalima. Tijekom projekta održano je šest radionica (Kulturna baština, Informacijsko-komunikacijska tehnologija i baština, Poduzetništvo i kulturna baština, Marketing, Multikulturalizam i Održivi razvoj) i ljetni kamp na otoku Braču na kojima su sudjelovali nastavnici obiju škola kao i predstavnici drugih partnera.
U ovaj projekt bio je uključen i Muzej grada Splita, kao partner i predstavnik područja kulturne baštine, ali i kao institucija koja itekako drži do edukativnog aspekta rada u muzeju. Za priručnik koji je jedan od ciljeva projekata Gorana Barišić Bačelić, muzejska pedagoginja Muzeja grada Splita, među ostalim zapisala je:  Široki spektar strukovnih zanimanja nalazimo u pomoćnim djelatnostima u baštinskom sektoru. Primjerice, u muzejima nisu zaposleni samo stručnjaci – kustosi, restauratori, pedagozi, već i brojno pomoćno osoblje: recepcioneri, čuvari, prodavači u muzejskim trgovinama, domari, električari, tehničari, spremačice…Svi oni također igraju važnu ulogu u pravilnom funkcioniranju muzejske ustanove. Budući muzejski zaposlenik u takvim zanimanjima, svakako bi trebao biti barem djelomično educiran o baštini. Ozbiljne ustanove će voditi brigu da svoje pomoćno osoblje i dalje educira jer je ono često i u kontaktu s posjetiteljima. Također, turizam kao vodeća gospodarska grana zapošljava lepezu strukovnih zanimanja dok su kulturno-povijesni spomenici, muzeji i baština pod zaštitom UNESCO-a, uz jedinstvene prirodne ljepote našeg kraja, ključ po kojem je Hrvatska prepoznata kao jedna od vodećih mediteranskih turističkih destinacija. Zbog svega ovog, nužno je da znanje o kulturnoj baštini bude uključeno u strukovno obrazovanje jer su u konačnici sva zanimanja, bilo izravno ili neizravno, povezana s turističkom industrijom i baštinskim sektorom.
Specifični ciljevi projekta su razvijanje metodologije i pripadajućeg priručnika za implementaciju kulturne baštine u kurikulume strukovnih škola, osviještavanje profesora i učenika o značaju znanja o kulturnoj baštini kao komparativnoj prednosti pri zapošljavanju u uslužnom sektoru, poboljšanje izgleda zapošljavanja i samozapošljavanja učenika u uslužnom sektoru kao i ostvarenje dijaloga među relevantnim društvenim partnerima u području kulturne baštine.

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “Završno predstavljanje EU projekta Implementacija kulturne baštine u kurikulume

Comments are closed.