Jedan muzej

5 lokacija

Muzej grada Splita

Muzej grada Splita je institucija koja upravlja radom samog muzeja, Dioklecijanovih podruma, Galerije Emanuel Vidović, Jugoistočne kule, Mletačke kule te Ophodom. Navedene lokacije od visokog su značaja za povijesno-kulturni razvoj Splita.

Informacije

Vijesti

Noć muzeja u Muzeju grada Splita
27/01/2023

Fotogalerija

Saznaj više
Pozivamo vas na Noć muzeja 2023. u Podrume Dioklecijanove palače, Galeriju Emanuel Vidović i Galeriju Muzeja grada Splita, jer MUZEJI SU VAŽNI!
19/01/2023

U Noći muzeja 2023. od 18 do 23 sata možete pogledati: izložbu 70 godina u Papalićevoj – svoji na svomeu Galeriji Emanuel Vidović Dunav Rendić – slikar i boem, u Podrumima Fragmenti prošlosti carske palače u Splitu. Organizirat ćemo besplatna stručna vodstva za građane, a u Podrumima pedagoško–edukativnu radionicu za djecu. Muzejske publikacije i suveniri dostupni su po prigodnim cijenama na muzejskim recepcijama tijekom cijele večeri.
 

MUZEJ GRADA SPLITA – PROGRAM 

18.00 – 23.00 sata
 

Posjet Podrumima Dioklecijanove palače:

- Posjetite Podrume Dioklecijanove palače uz šalicu toplog čaja. U Noći muzeja viša kustosica Muzeja grada Splita Vedrana Supan od 18 do 22 sata bit će na raspolaganju (pauza od 20 do 20.30 sati) za informacije o Podrumima.

- Pedagoško – edukativna radionica za djecu uz stručno vodstvo od 18 do 19 sati više muzejske kustosice - pedagoginje Marije Plazibat „IDEMO ISTRAŽIVATI CARSKE PODRUME, JER MUZEJI SU VAŽNI!“

Sudjelovanje na radionici za djecu uz stručno vodstvo prijavite se najkasnije do 25. siječnja u 15 sati na e-mail: edukacija@mgst.net. Broj sudionika na radionici je ograničen.

- Izložba Fragmenti prošlosti carske Palače u Splitu

Posjetite našu stalnu izložbu Fragmenti prošlosti carske Palače u Splitu u kubikulama istočnog dijela Podruma.
 


Posjet stalnom postavu Galeriji Emanuel Vidović:

- Uz posjet, kroz stalni postav Galerije Emanuel Vidović u 19 sati voditi će vas muzejska savjetnica Muzeja grada Splita Nela Žižić.

- Izložba Dunav Rendić – slikar i boem

Izložba po prvi put predstavlja opus gotovo zaboravljenog, a nekada vrlo popularnog slikara Dunava Rendića (Zagreb, 1880. – Split, 1944.), sina čuvenog kipara Ivana Rendića, koji je u međuratnom Splitu živio boemskim životom. Najveći dio njegova kvalitetom neujednačenog opusa su splitske i dalmatinske vedute, marine, ribarske brodice i jedrenjaci, koje je prodavao turistima i prolaznicima.Posjet Galeriji Muzeja grada Splita u Dioklecijanovoj ulici:
 

- Izložba 70 godina u Papalićevoj – svoji na svome

Do sad sam ti, predragi Dmine Papaliću, tumačio tuđe Spomenike, a sad ćemo objasniti one naših predaka:…; Ovako je Marko Marulić pisao svome prijatelju Dmini (Dominiku) Papaliću između 1503. i 1510. u svome djelu „Tumač uz natpise starih“. Više o povijesti Muzeja na samoj izložbi.Prodaja publikacija po promotivnim cijenama i prigodnih paketa

Prodaja publikacija po promotivnim cijenama i prigodnih paketa bit će dostupna na recepciji Podruma Dioklecijanove palače, a dio ponuđenog asortimana izabranih publikacija i suvenira bit će dostupan i na recepciji Galerije Emanuel Vidović.
 

Veselimo se Vašem dolasku, jer MUZEJI SU VAŽNI!

Saznaj više
Izložba "DUNAV RENDIĆ - SLIKAR I BOEM" u Galeriji Emanuel Vidović
03/01/2023

Autoportreti Dunava Rendića

Uz nekoliko portreta, na izložbi u Galeriji Emanuel Vidović predstavljena su i dva Rendićeva autoportreta koji jednako kao i portreti pokazuju slikarevu umjetničku nadarenost, osjećaj za postizanje likovnih i portretnih karakteristika minimalnim sredstvima izraza. Autokarikatura iz 1938. godine iz fundusa Galerije umjetnina Split, izrađena je u tehnici akvarela na papiru, karakterizira je vrsnost crteža, skicoznost, ali i dojmljivost prikaza cijele figure u dugom kaputu i sa šeširom širokog oboda. Blaga sarkastičnost slikareva pogleda i izraza lica, s cigaretom koja dogorijeva u kutu usana, upućuju na kvalitetu na tragu tradicije portretne karikature splitskog kruga karikaturista okupljenih oko časopisa Duje Balavac. Iz privatnog vlasništva u Zagrebu dolazi drugi zasad poznati autoportret, ulje na platnu iz 1943. godine koji prikazuje slikara u frontalnom pogledu starog i bolesnog, pomalo sjetnog pogleda, ali je, kako bilježe suvremenici, zadržao dobrotu i dostojanstvo i u pohabanom kaputu i šeširu.

Organizator izložbe je Muzej grada Splita. Autorice izložbe su dr. sc. Sandi Bulimbašić i dr. sc. Darija Alujević, kustosica izložbe je Petra Dajak Belas.

Izložba je otvorena do 26. veljače 2023. godine.

Veselimo se vašem dolasku!

- - - - - 
Podatci o autoportretima nalaze se u nastavku:
Dunav Rendić, Autoportret, 1943., ulje na platnu, 87,5 x 72 cm, privatno vlasništvo, Zagreb, foto: Zlatko Sunko - link: https://mcusercontent.com/a322b69452e8479f6ff891411/_compresseds/3f86cd01-07ef-c980-031d-d4c3275f1f67.jpg      
Dunav Rendić, Autoportret, 1938., akvarel na papiru, 60 x 32 cm, Galerija umjetnina Split, inv. br. 366, foto: Zlatko Sunko - link: https://mcusercontent.com/a322b69452e8479f6ff891411/images/e9f1a2ad-483a-681a-f41d-d5cd9d4b034e.jpg

Saznaj više

Art is all around us

Izložbe

Pozivamo vas na Noć muzeja 2023. u Podrume Dioklecijanove palače, Galeriju Emanuel Vidović i Galeriju Muzeja grada Splita, jer MUZEJI SU VAŽNI!
19/01/2023

U Noći muzeja 2023. od 18 do 23 sata možete pogledati: izložbu 70 godina u Papalićevoj – svoji na svomeu Galeriji Emanuel Vidović Dunav Rendić – slikar i boem, u Podrumima Fragmenti prošlosti carske palače u Splitu. Organizirat ćemo besplatna stručna vodstva za građane, a u Podrumima pedagoško–edukativnu radionicu za djecu. Muzejske publikacije i suveniri dostupni su po prigodnim cijenama na muzejskim recepcijama tijekom cijele večeri.
 

MUZEJ GRADA SPLITA – PROGRAM 

18.00 – 23.00 sata
 

Posjet Podrumima Dioklecijanove palače:

- Posjetite Podrume Dioklecijanove palače uz šalicu toplog čaja. U Noći muzeja viša kustosica Muzeja grada Splita Vedrana Supan od 18 do 22 sata bit će na raspolaganju (pauza od 20 do 20.30 sati) za informacije o Podrumima.

- Pedagoško – edukativna radionica za djecu uz stručno vodstvo od 18 do 19 sati više muzejske kustosice - pedagoginje Marije Plazibat „IDEMO ISTRAŽIVATI CARSKE PODRUME, JER MUZEJI SU VAŽNI!“

Sudjelovanje na radionici za djecu uz stručno vodstvo prijavite se najkasnije do 25. siječnja u 15 sati na e-mail: edukacija@mgst.net. Broj sudionika na radionici je ograničen.

- Izložba Fragmenti prošlosti carske Palače u Splitu

Posjetite našu stalnu izložbu Fragmenti prošlosti carske Palače u Splitu u kubikulama istočnog dijela Podruma.
 


Posjet stalnom postavu Galeriji Emanuel Vidović:

- Uz posjet, kroz stalni postav Galerije Emanuel Vidović u 19 sati voditi će vas muzejska savjetnica Muzeja grada Splita Nela Žižić.

- Izložba Dunav Rendić – slikar i boem

Izložba po prvi put predstavlja opus gotovo zaboravljenog, a nekada vrlo popularnog slikara Dunava Rendića (Zagreb, 1880. – Split, 1944.), sina čuvenog kipara Ivana Rendića, koji je u međuratnom Splitu živio boemskim životom. Najveći dio njegova kvalitetom neujednačenog opusa su splitske i dalmatinske vedute, marine, ribarske brodice i jedrenjaci, koje je prodavao turistima i prolaznicima.Posjet Galeriji Muzeja grada Splita u Dioklecijanovoj ulici:
 

- Izložba 70 godina u Papalićevoj – svoji na svome

Do sad sam ti, predragi Dmine Papaliću, tumačio tuđe Spomenike, a sad ćemo objasniti one naših predaka:…; Ovako je Marko Marulić pisao svome prijatelju Dmini (Dominiku) Papaliću između 1503. i 1510. u svome djelu „Tumač uz natpise starih“. Više o povijesti Muzeja na samoj izložbi.Prodaja publikacija po promotivnim cijenama i prigodnih paketa

Prodaja publikacija po promotivnim cijenama i prigodnih paketa bit će dostupna na recepciji Podruma Dioklecijanove palače, a dio ponuđenog asortimana izabranih publikacija i suvenira bit će dostupan i na recepciji Galerije Emanuel Vidović.
 

Veselimo se Vašem dolasku, jer MUZEJI SU VAŽNI!

Saznaj više
Izložba "DUNAV RENDIĆ - SLIKAR I BOEM" u Galeriji Emanuel Vidović
03/01/2023

Autoportreti Dunava Rendića

Uz nekoliko portreta, na izložbi u Galeriji Emanuel Vidović predstavljena su i dva Rendićeva autoportreta koji jednako kao i portreti pokazuju slikarevu umjetničku nadarenost, osjećaj za postizanje likovnih i portretnih karakteristika minimalnim sredstvima izraza. Autokarikatura iz 1938. godine iz fundusa Galerije umjetnina Split, izrađena je u tehnici akvarela na papiru, karakterizira je vrsnost crteža, skicoznost, ali i dojmljivost prikaza cijele figure u dugom kaputu i sa šeširom širokog oboda. Blaga sarkastičnost slikareva pogleda i izraza lica, s cigaretom koja dogorijeva u kutu usana, upućuju na kvalitetu na tragu tradicije portretne karikature splitskog kruga karikaturista okupljenih oko časopisa Duje Balavac. Iz privatnog vlasništva u Zagrebu dolazi drugi zasad poznati autoportret, ulje na platnu iz 1943. godine koji prikazuje slikara u frontalnom pogledu starog i bolesnog, pomalo sjetnog pogleda, ali je, kako bilježe suvremenici, zadržao dobrotu i dostojanstvo i u pohabanom kaputu i šeširu.

Organizator izložbe je Muzej grada Splita. Autorice izložbe su dr. sc. Sandi Bulimbašić i dr. sc. Darija Alujević, kustosica izložbe je Petra Dajak Belas.

Izložba je otvorena do 26. veljače 2023. godine.

Veselimo se vašem dolasku!

- - - - - 
Podatci o autoportretima nalaze se u nastavku:
Dunav Rendić, Autoportret, 1943., ulje na platnu, 87,5 x 72 cm, privatno vlasništvo, Zagreb, foto: Zlatko Sunko - link: https://mcusercontent.com/a322b69452e8479f6ff891411/_compresseds/3f86cd01-07ef-c980-031d-d4c3275f1f67.jpg      
Dunav Rendić, Autoportret, 1938., akvarel na papiru, 60 x 32 cm, Galerija umjetnina Split, inv. br. 366, foto: Zlatko Sunko - link: https://mcusercontent.com/a322b69452e8479f6ff891411/images/e9f1a2ad-483a-681a-f41d-d5cd9d4b034e.jpg

Saznaj više
Božićne radionice u Muzeju grada Splita i Galeriji Emanuel Vidović
02/01/2023

Draga djeco,

pozivamo vas da nam se i ovih božićnih praznika pridružite na radionicama u Muzeju grada Splita.

U srijedu 28. prosinca u 10 sati družimo se u Galeriji Vidović, razgledavamo novu izložbu  Dunav Rendić – slikar i boem te na radioničkom dijelu stvaramo nova umjetnička djela.

U četvrtak 29. prosinca u 10 sati obilazimo izložbu 70 godina u Papalićevoj – svoji na svome u Galeriji Muzeja grada Splita na kojoj ćete saznati koje tajne skriva Muzej, što radi kustos, što restaurator, a što muzejski tehničar…

Prijaviti se možete na mail adresu: edukacija@mgst.net. Veselimo se zajedničkom druženju!

*Cijena radionica je 5 kuna.

Saznaj više